Corona maatregelen

Op dit moment zijn alle hieronder aangegeven maatregelen opgeheven. Hopelijk keren ze niet  meer terug!

Inleiding
In dit protocol worden de maatregelen beschreven die Watletjenu neemt om de mogelijke
verspreiding van het Corona virus Covid-19 zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit protocol is gebaseerd op het protocol van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Opleiding en
Training van 6 mei 2020.
Tevens wordt hierin beschreven hoe de klanten van Watletjenu zich dienen te bewegen en
gedragen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

1. RIVM Maatregelen
Wij houden ons strikt aan de RIVM maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te
voorkomen:
– Houd 1,5 meter afstand van anderen.
– Schud geen handen.
– Zit niet aan je gezicht
– Was je handen regelmatig met water en zeep of gebruik de beschikbare
desinfecterende spray volgens WHO-goedgekeurd recept.
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik de beschikbaar gestelde papieren zakdoekjes
– Bij ziekteverschijnselen bij jezelf of iemand uit je gezin: blijf thuis!
– Watletjenu stuurt mensen met ziekteverschijnselen bij binnenkomst terug naar
huis!
– Onze klanten houden voorafgaand aan de lesdag een triage met hun deelnemers.
Dat wil zeggen dat zij van tevoren checken of de deelnemers geen
ziekteverschijnselen hebben.

1. Hygiëne
– Bij binnenkomst boven aan de trap spray je je handen met de desinfecterende spray
gedurende 30 seconden. Neem ook je vingertoppen, handpalmen en tussen je vingers
mee. De alcohol in de spray droogt vanzelf en op deze manier blijven je losgeweekte
handvetten ook op je handen en drogen je handen niet uit. Daarom kun je bij de spray
beter geen papieren handdoekjes gebruiken om je handen droog te wrijven.
– Bij elk lokaal is desinfecterende spray aanwezig. Spray je handen voor je naar binnengaat
en als je weer naar buiten gaat.
– Bij gebruik van water en zeep op de toiletten kun je wel je handen afdrogen met de
papieren handdoekjes.
– Was je handen regelmatig gedurende de dag, maar in ieder geval na elk toiletbezoek en
voordat je gaat eten.
– Watletjenu maakt de contactoppervlakken zoals deurklinken, trapleuningen, toiletten en
sanitair etc. 1x per uur zorgvuldig schoon.
– Bij elk toilet is desinfecterende spray zodat je ook zelf voor je toiletbezoek het toilet en
de deurklinken kunt schoonmaken.
– De verschillende ruimtes van Watletjenu worden steeds goed geventileerd.
– De tafels en stoelen en de zalen en andere gebruiksruimtes worden na elke klant grondig
gereinigd.

2. Afstand houden
– Houdt alle tijden minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
– In de gangpaden wordt door middel van gele stroken steeds 1,5 m. aangegeven, zodat je
afstand van elkaar kunt houden.
– In de zalen en in La Cantina zijn de stoelen en/of tafels zo geplaatst dat de gebruikers
steeds minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten.
– Aanvangstijden, eindtijden en pauzetijden van de verschillende activiteiten binnen
Watletjenu worden op elkaar afgestemd zodat het aantal mensen dat tegelijkertijd door
het pand beweegt geminimaliseerd wordt.
– Door middel van aanwijzingen aan de muur en op de grond wordt opgeroepen tot het
houden van de juiste afstand.
– Medewerkers van Watletjenu spreken de gebruikers van het pand aan op het houden
van de juiste afstand wanneer dat nodig mocht zijn.

3. La Cantina
– De medewerkers van la Cantina werken bij de bereiding van de maaltijden en/of
lunchpakketten steeds met schone handschoenen en nemen alle door het RIVM
voorgeschreven voorzorgsmaatregelen.
– Maaltijden worden aan de klant uitgeleverd op zijn of haar tafel.

4. Verantwoordelijke binnen de organisatie.
– Binnen Watletjenu is Max Bartels eindverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het
protocol.
– De dienstdoende gastheer/vrouw van Watletjenu is ter plekke verantwoordelijk voor de
juiste uitvoering van het protocol.
– Er wordt gewerkt met af te tekenen checklists voor het schoonmaken en desinfecteren
van alle genoemde items en oppervlakken zodat steeds inzichtelijk is wanneer en door
wie er is schoongemaakt.